دسته‌ها
برنامه همایش

پخش تیزر همایش

زمان: 10:05 – 10:10

دسته‌ها
برنامه همایش

پخش سرود

زمان: 10:02 – 10:05

دسته‌ها
برنامه همایش

پخش قرآن

زمان: 10:00-10:02