دسته‌ها
برنامه همایش

نهار و پذیرایی

13:55

دسته‌ها
برنامه همایش

تقدیر از اولین ها و ترین ها

12:55 – 12:40

دسته‌ها
برنامه همایش

دعوت از بچه های اهدا کننده و اهدا گیرنده

12:40 – 12:25

دسته‌ها
برنامه همایش

برنامه خانم فاطمه عبادی

12:20 – 12:05

دسته‌ها
برنامه همایش

سخنرانی دکتر حمیدیه

12:00 – 11:40

دسته‌ها
برنامه همایش

سخنرانی دکتر ضرابی

11:40 – 11:25

دسته‌ها
برنامه همایش

دعوت از سخنران 1 – توسط مجری

10:37 – 10:25

دسته‌ها
برنامه همایش

سخنرانی رئیس همایش

10:25 – 10:20

دسته‌ها
برنامه همایش

پخش کلیپ بانک خون بندناف

10:20 – 10:15

دسته‌ها
برنامه همایش

خوش آمدگویی مجری

10:10 – 10:15